Omhoog
Aanmelden
MR
 
Medezeggenschapsraad (MR) van CBS De Korenaar ( mr@korenaar.nl )

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), dat is bij wet zo geregeld.
De MR denkt en beslist mee over het beleid van de school.  In de Wet Medezeggenschap Scholen ligt vast over welke onderwerpen de MR meedenkt en/of meebeslist.
Er zijn verschillende soorten onderwerpen.
• Die waarover de MR eerst advies moet geven
• Die waarvoor instemming van de MR vereist is
• Die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren
In de MR zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd.
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn de begroting, schoolplan,  beleid en formatieplan.  Ook lopende actuele zaken komen aan de orde in de MR-vergaderingen. Informatie over MR-zaken is te vinden op www.infowms.nl.
 
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar samen om te vergaderen.
 
De MR op De Korenaar bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders.
 
Leerkrachten:                                                                                   
Aline Prins                          leerkracht unit 3-4
Hennie van Zaane (GMR)     leerkracht unit 3-4
Shanna Pettinga                  leerkracht unit 5-6
 
Ouders:  
Jeroen Verhoeven
Brechtje Smulders
Ate Flens
MR (Small).JPG
De GMR
Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit personeel- en oudervertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. De GMR krijgt ambtelijke ondersteuning vanuit het Centraal Bureau. Bij een deel van de vergadering is een afvaardiging van het College van Bestuur aanwezig. De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Namens onze MR heeft Hennie van Zaane zitting in de GMR.
 
Heeft u vragen of onderwerpen waarvan u vindt dat die aan de orde moeten komen in de MR, mailt u dan naar MR@korenaar.nl. Of spreekt u een van de MR-leden aan. Samen doen we ons best om De Korenaar een nóg betere school te maken voor onze kinderen.
 
Verslagen van de MR vergaderingen worden gepubliceerd in onze Nieuwsbrieven en op de website.

Jaarplanning MR.pdf 

Jaarverslag 2017 Medezeggenschapsraad.pdf

Gecombineerde Klankbord en MR avond 12-04-2018.pdf

Nieuws
  • Nieuwsbrief nummer 11 is uit
  • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
  • Analyse tevredenheidsonderzoek
 
meer nieuws
Agenda
  • 16 augustus
    zomervakantie

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl