Omhoog
Aanmelden
Communicatie

 

Communicatie tussen ouders en school

Onze stichting en onze school hanteren als uitgangspunt het educatief partnerschap met ouders/verzorgers. Wij zijn ons ervan bewust dat niet alleen het schoolteam een verantwoordelijkheid heeft t.a.v. de ontwikkeling van onze leerlingen.

Vanuit gelijkwaardigheid , gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid werken school en ouders/verzorgers samen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Ieder vanuit zijn eigen expertise. De school neemt initiatief in dit proces van samenwerking.

In dit partnerschap is er sprake van wederzijdse rechten en plichten t.a.v. informatieverstrekking. De school heeft de plicht om de ouders/verzorgers te informeren over de ontwikkeling van het kind en praktische zaken aangaande de schoolorganisatie.

De ouders/verzorgers hebben de plicht de school te informeren over zaken die van invloed zijn op de ontwikkeling van hun kind en de school actuele informatie te verschaffen betreffende praktische administratieve zaken.

Wij vinden het heel belangrijk dat er een goed contact is tussen ouders en de school.
Samen zijn we verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.
Als ouders en school samenwerken zal deze ontwikkeling het best verlopen.

Daarom willen wij u vragen om bij ons te komen als u denkt dat er communicatieproblemen zijn. Die kunnen dan het beste zo snel mogelijk opgelost worden.

Sleutelwoorden in het contact met elkaar zijn voor ons: openheid, eerlijkheid en respect.

Contactmomenten

Goede contacten tussen school en gezin vinden wij van groot belang. Op diverse manieren wordt dit contact tot stand gebracht

• We organiseren ouderavonden, dit in samenwerking met de ouderraad.
• In september wordt er een informatieavond per unit georganiseerd
U kunt dan kennismaken met de leerkrachten en krijgt informatie over het programma en de lesmethodes van de unit.
• Driemaal per schooljaar worden er contactavonden (10-minutengesprekken) gehouden. We praten dan over de vorderingen en het welbevinden van uw kind.
• De leerkrachten gaan ook op huisbezoek. We doen dit voor de kinderen in de groepen 1, 3, 5 en 7. De leerkracht maakt hiervoor een afspraak.
• Wij houden u op de hoogte van alle relevante zaken op school middels de website, de nieuwsbrief en Digiduif.
• Wanneer u één van de leerkrachten wilt spreken, dan kan dat meestal na schooltijd. Mocht het toch niet goed uitkomen, dan is het altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een gesprek.

Via onze website; www.korenaar.nl , blijven we met u in contact. U kunt daar regelmatig stukjes van de leerkracht en/of van de kinderen zelf vinden over wat er in de klas gedaan wordt. Ook onze schoolgids vindt u op onze site. De website is een belangrijk communicatiemiddel voor de school. Wij gaan ervan uit dat hetgeen wij op de website publiceren bij alle ouders bekend is.

Nieuwsbrief

Eens per twee (soms 3) weken (19 keer per schooljaar) komt de nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt digitaal aangeboden op onze website. Indien u dit op prijs stelt, krijgt u een mail wanneer de nieuwsbrief op de website is geplaatst.

Voor ouders die daar behoefte aan hebben is er een beperkte oplage beschikbaar bij de administratie.

De nieuwsbrief is belangrijk in de communicatie tussen ouders en school. Wij gaan ervan uit dat hetgeen wij in de nieuwsbrief publiceren bij alle ouders bekend is.

Nieuws
 • Nieuwsbrief nummer 01 is uit
 • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
 • Analyse tevredenheidsonderzoek
 
meer nieuws
Agenda
 • 24 september
  Studiedag
 • 24 september
  inloopspreekuur jeugdteam
 • 25 september
  Startgesprekken groep 3 / 5 / 7 en instromers

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl