Omhoog
Aanmelden
Passend onderwijs
 
Voor alle kinderen van Agora-scholen zien we volwaardig burgerschap als einddoel.  We streven na dat kinderen,  ongeacht sekse, sociaal culturele achtergrond, hun intellectuele vermogen en ongeacht hun lichamelijke en zintuiglijke beperking volop mee kunnen doen in de inclusieve samenleving. Dat  impliceert dat we in principe alle aangemelde leerlingen toelaten op onze scholen om hen een passend onderwijsaanbod te geven.
 
Met passend onderwijs bedoelen we dat het onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind.  Onze school is hier al enige jaren mee bezig en heeft al grote vorderingen gemaakt.
 
Soms hebben kinderen voor een korte of langere periode extra aandacht nodig. Het gaat hierbij niet alleen om zwakke kinderen, maar ook heel sterke leerlingen kunnen extra hulp nodig hebben, omdat het normale lesprogramma ze niet voldoende uitdaagt en ze daardoor interesse en concentratie verliezen. Ook voor deze kinderen passen wij het programma aan. Hoe eerder een kind geholpen wordt hoe beter.
 
Meestal is die extra ondersteuning gewoon in de klas te geven. Dat kan zijn in de vorm van extra aandacht of meer observatie door de leerkracht. In bepaalde gevallen zullen kinderen voor een vak een apart programma doorlopen gedurende een korte of langere periode.
Gaat het om een langere periode, dan zullen de leerkrachten een zogenaamd handelingsplan opstellen en dit altijd in overleg met de ouders in gang zetten.
 
De coördinatie hiervan is in handen van de intern begeleider.
De Intern Begeleider (IB) ondersteunt de groepsleerkrachten in hun werk met kinderen.
Als er externe deskundigen betrokken zijn bij de begeleiding van een leerling, dan is de IB de schakel tussen hen, de groepsleerkracht en de ouders.
 
U kunt in hoofdstuk 7 van onze schoolgids meer informatie vinden over onze manier om passend onderwijs vorm te geven.
 
 
 
 
Nieuws
  • Nieuwsbrief nummer 11 is uit
  • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
  • Analyse tevredenheidsonderzoek
 
meer nieuws
Agenda
  • 16 augustus
    zomervakantie

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl