Omhoog
Aanmelden
Opbrengstgericht werken
 
Opbrengstgericht werken is een belangrijke pijler van de Kwaliteitsagenda van het ministerie van OC en W. Het doel is het verbeteren van de resultaten binnen het onderwijs.
Ook op de Korenaar willen we opbrengstgericht werken, zodat onze resultaten constant blijven verbeteren. Het realiseren van goede opbrengsten is niet een kwestie van meten achteraf, het leren beheersen van het proces dat tot verbeteringen leidt is veel belangrijker.
De ouders als partner helpen de leerlingen en leerkrachten bij het leer- en verbeterproces van hun kinderen.
Wij werken opbrengstgericht volgens de werkwijze “Continuous Improvement” oftewel constante verbetering.
Hieronder wordt het waarom, wat en hoe beschreven.
 
WAAROM opbrengstgericht werken?
De vraag van het kind is het uitgangspunt van ons onderwijs. Het kind vraagt ons om het beste onderwijs, dat volledig tegemoet komt aan de behoefte van het kind. Onderwijs dat het beste uit elk kind haalt. We gaan er van uit dat alle kinderen kunnen leren. Alle kinderen kunnen de doelen halen die we bij dat kind mogen stellen. Geen kind verlaat de school zonder dat we dat bereikt hebben. We hebben hoge verwachtingen. We zijn niet tevreden
met het behalen van het minimale. We willen alle kinderen recht doen. Er is niets dat rechtvaardigt dat welk kind dan ook de doelen die we stellen (voor dat kind) niet kan halen. Achtergrond, handicap of sociale context mogen geen excuus vormen voor het niet behalen van de doelen.
We zijn ons bewust dat we leven in een maatschappij die erg snel verandert. De wereld verandert in een heel hoog tempo! In onze tijd zijn er beroepen waar we een aantal jaren terug nog nooit van gehoord hadden. We leiden kinderen op voor beroepen waarvan we het bestaan niet eens weten op dit moment. Dat vraagt andere vaardigheden ( zoals: samenwerken, goede communicatieve vaardigheden, sociale verantwoordelijkheid, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.) Het vraagt een ander onderwijsaanbod waar digitale middelen duidelijk vertegenwoordigd zijn.
 
WAT betekent dit voor ons onderwijs?
Opbrengstgericht werken is een middel, geen doel. Een middel om recht te doen aan de vraag van het kind. Voor ons onderwijs betekent dat in de eerste plaats, dat de leerkracht een professional moet zijn. Verder betekent het dat we steeds bezig zijn om ons onderwijs te verbeteren. We werken met data. Data is niet alleen de scores van de toetsen, maar vooral ook het dagelijks werk van de kinderen, de gesprekken, de observaties, onderzoek en de context van het kind. Data is dus in eerste instantie bedoeld om te gebruiken voor onderwijsverbetering en niet voor beoordeling van het onderwijs.
Verder betekent het ook dat de kinderen betrokken worden bij het onderwijs en de manier van werken in de klas. We bespreken de resultaten met de kinderen, maar ook zaken als gedrag, motivatie en omgaan met elkaar. Uit deze evaluaties volgen doelen, die we als groep proberen te halen. De kinderen worden op deze manier eigenaar van hun eigen leerproces.
 
De leerlingen verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leren en verbeterproces verbetert niet alleen de totale kwaliteit van het onderwijs, het leert de kinderen ook de vaardigheden die zij nodig hebben voor de toekomst.
 
HOE gaan we dit realiseren?
1. We werken met doelen.
Als team stellen wij schooldoelen.
Bij elk doel gaan we als volgt te werk:
We analyseren de situatie, bepalen een verbeterplan en voeren dat uit. We analyseren opnieuw en bekijken of het doel is behaald. Zo niet, dan stellen we ons plan bij en proberen het opnieuw. Is het doel behaald, dan kijken we wat we nog meer kunnen verbeteren; we stellen een nieuw doel (PDCA cyclus). Zo werken we als schoolteam en zo werken we met de kinderen in de klas. We stellen groepsdoelen en individuele doelen.
Op de datamuren in de klassen kunt u zien aan welke doelen we werken en hoe het gaat.
 
2. We analyseren de resultaten en gebruiken deze analyse voor het verbeteren van ons onderwijs.
Regelmatig zijn er unitvergaderingen waarin we met elkaar kijken naar alle resultaten. We helpen elkaar en leren van elkaar. We stellen verbeterplannen op n.a.v. onze analyses. Deze plannen worden geëvalueerd en bijgesteld of geborgd (PDSA cyclus).
Ook hebben we contact met collega’s van andere Agora scholen en wisselen we kennis uit.
Nieuws
  • Nieuwsbrief nummer 11 is uit
  • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
  • Analyse tevredenheidsonderzoek
 
meer nieuws
Agenda
  • 16 augustus
    zomervakantie

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl