Omhoog
Aanmelden
Meer- en hoogbegaafdheid
 
Passend Onderwijs is voor alle kinderen belangrijk. Ook voor kinderen die meer uitdaging en meer leerstof nodig hebben.  Naast de kleine groep hoogbegaafde kinderen, vinden we het belangrijk juist ook de grotere groep meerbegaafden uit te blijven dagen. Op de Korenaar doen we dit door te onderzoeken wat deze kinderen nodig hebben en door een passend aanbod voor de kinderen te creëren. In het schooljaar 2013-2014 is hiervoor beleid opgesteld met richtlijnen voor deelname aan Levelwerk. Ook is het team geschoold op het gebied van meer- en hoogbegaafheid en Levelwerk. De methode Levelwerk is geïmplementeerd op de Korenaar; in alle units wordt met Levelwerk gewerkt en worden de kinderen begeleid.
 
Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen en staat los van andere methodes. De leerling werkt feitelijk op twee sporen: een compactere basislijn (de gewone stof van het betreffende schooljaar) en een aanvullende verrijkingslijn; Levelwerk. Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen met metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Levelwerk (en Levelspel in unit 1-2) wordt dus gebruikt naast de reguliere methodes.
 
 
Nieuws
  • Nieuwsbrief nummer 11 is uit
  • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
  • Analyse tevredenheidsonderzoek
 
meer nieuws
Agenda
  • 16 augustus
    zomervakantie

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl