Omhoog
Aanmelden
Levensbeschouwelijke vorming

Thema’s Trefwoord schooljaar 2018-2019

 

Aflevering 1
 

Week 34 (zuid); 35 (midden); 36 (noord): Startweek
Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13).
 
Week 35 en 36 (27 augustus t/m 7 september): Ontwerpen
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
 
Week 37 t/m 39 (10 t/m 28 september): Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).
 
Week 40 en 41 (1 t/m 12 oktober): Pakken
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
 
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).

 
Aflevering 2

 
Week 46 t/m 48 (12 t/m 30 november): Dromen
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de vraag hoe dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).
 
Week 49 t/m 51 (3 t/m 21 december): Kerstthema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).
 
Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazaret (Lucas 4).
 
Week 5 t/m 7 (28 januari t/m 15 februari): Zien
Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien.
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6); Jezus geneest mensen (Matteüs 13, 14 en 17).
 

Aflevering 3

 
Week 8 t/m 11 (18 februari t/m 15 maart): Spreken
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis geven.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en nee doen (Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25).
 
Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april): Oplossen
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van waarheid en gerechtigheid.
Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5); Overspelige vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling (Matteüs 19); Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14).
 
Week 15 en 16 (8 april t/m 19 april): Paasthema: Overwinnen
Inhoud: Over de overwinning van het licht op het donker. Over de overwinning van de hoop op de angst en van het leven op de dood.
Bijbel: Paasverhalen (Lucas/Johannes).
 
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 10 mei): Weglopen
Inhoud: Over weglopen voor je taak en over je verantwoordelijkheid nemen.
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).

 
Aflevering 4

 
Week 20 en 21 (13 mei t/m 24 mei): Doen
Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte.
Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).
 
Week 22 en 23 (27 mei t/m 7 juni): Aanwakkeren
Inhoud: Over aarzelen, doorpakken en enthousiasme, over bemoediging en inspiratie.
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).
 
Week 24 t/m 26 (11 t/m 28 juni): Onderscheiden
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.
Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).
 
Week 27 en 28 (1 t/m 12 juli): Reizen
Inhoud: Stilstaan of bewegen. Over dwalen of reizen. Over op pad gaan met een missie.
Bijbel: Naar Damascus (Handelingen 9); Op weg met een missie (Handelingen 15); Naar Athene (Handelingen 17); Naar Efeze (Handelingen 19).
 

Slotweek: 27/28/29

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verantwoording en verdere informatie over onze methode Levensbeschouwelijke vorming kunt u vinden op www.trefwoord.nl
Nieuws
  • Nieuwsbrief nummer 11 is uit
  • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
  • Analyse tevredenheidsonderzoek
 
meer nieuws
Agenda
  • 16 augustus
    zomervakantie

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl