Omhoog
Aanmelden
Brede School Oostzaan
 
De Stichting Agora anticipeert op de dynamiek in de samenleving, zowel op micro – als op macroniveau. Wij realiseren met onze scholen en in samenwerking met partners, dag-arrangementen in een doorgaande lijn van binnen – en buitenschools leren vanuit een gedeelde pedagogie.
 
In essentie betreft de brede schoolontwikkeling:
• Een stimulerende leeromgeving. De school beschikt, (zo nodig) in samenwerking met partners, over het vermogen om onderwijs, opvang, peuterspeelzaal- en buurtwerk te bieden aan de kinderen. Deze omgeving biedt mogelijkheden voor leren, spelen, ontdekken en ontwikkelen.
• Samenwerking en communicatie. De scholen werken samen met ouders en partners vanuit een gedeelde pedagogie.
• Educatief partnerschap van ouders. In de ontwikkeling van ieder individueel kind hebben ouders, school en kind ieder eigen verantwoordelijkheden. Deze ontwikkeling kan alleen optimaal zijn als ouders, school en kind als gelijkwaardige partners samenwerken.
 
Voor de Korenaar betekent dit dat we deel uitmaken van De Brede School Oostzaan. In de Brede School zijn de andere scholen en de kinderopvang Tinteltuin vertegenwoordigd. We organiseren sportieve en culturele activiteiten na schooltijd voor alle kinderen uit de wijk. Het doel is om alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen en een doorgaande ontwikkeling te bieden. Bovendien wordt zo de samenhang in het dorp versterkt.
 

 

Activiteiten zomervakantie 2017 schrijf snel in.pdf

activiteiten brede school per september 2017.pdf

Nieuws
 • Nieuwsbrief nummer 06 is uit
 • Donderdag 16 november MR vergadering. Agenda onder tab ouders-MR
 • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
 
meer nieuws
Agenda
 • 26 februari
  Voorjaarsvakantie
 • 5 maart
  inloopspreekuur jeugdteam
 • 5 maart
  Operakoor

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl