Omhoog
Aanmelden
Veiligheid
 
Wij proberen om van onze school een veilige plek te maken en te houden voor de kinderen, voor de ouders en voor de teamleden.
 
Dat doen wij op verschillende manieren.
• Op school is een arbo-coördinator aangesteld die alles rondom veiligheid in de gaten houdt. Bij ons is dat Kees Peter Broek. Twee maal per jaar heeft hij overleg met alle arbo-coördinatoren van de scholen die bij de Stichting Agora horen om de kennis op peil te houden en deze vervolgens te verspreiden onder de bedrijfshulpverleners
(bhv-ers) en de verdere teamleden.
• Op school hebben we een ontruimingsplan. Er wordt minimaal 2 maal per jaar geoefend; de eerste keer is de oefening vooraf bekend en de tweede keer volledig onverwachts.
• Op onze school zijn er afspraken gemaakt over het eventuele medicijngebruik van leerlingen.
• Wij hebben een aantal teamleden die zijn opgeleid tot bhv-er. Zij volgen elk jaar een herhalingscursus om de kennis over eerste hulp en ontruimen/blussen op peil te houden.
• Er is op school een BHV plan met daarin een omschrijving van verschillende onderwerpen die met veiligheid te maken hebben.
• Ook is er een mediaprotocol ( Mediaprotocol Korenaar.pdf ) waarin afspraken beschreven staan rondom veilig gebruik van internet en de verschillende media. 
• Controle en onderhoud van de speeltoestellen buiten en de toestellen binnen in de speelzaal.
• Wij hebben afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gedragsproblemen.
• Er een veiligheidsplan gemaakt. Dat is een bundeling van alle informatie die wij al hebben.
• Er is een beleidsplan verkeersveiligheid ( Beleidsplan Verkeerveiligheid De Korenaar 2018-2021.pdf ) geschreven
 

 

Pestprotocol CBS De Korenaar


Op school is altijd verdere informatie te krijgen over hoe wij met veiligheid omgaan.
 
Nieuws
  • Nieuwsbrief nummer 11 is uit
  • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
  • Analyse tevredenheidsonderzoek
 
meer nieuws
Agenda
  • 16 augustus
    zomervakantie

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl