Omhoog
Aanmelden
Goed onderwijs
 
Op de Korenaar wordt gewerkt in units. Units zijn samenwerkende parallelgroepen en bestaan op dit moment uit drie lokaalgroepen waarin bij elkaar ongeveer 80 leerlingen zitten. We hebben een unit 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Deze units werken heel nauw samen en stemmen de lessen af, wisselen ervaringen uit en bieden leerlingen de mogelijkheid om in een kleine groep instructie te krijgen. Bij deze vorm van werken zien we gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor alle leerlingen als belangrijk aandachtspunt. We geloven in “samenwerken” en “samen leren”.
 
De doelen van het unitwerken:
• Optimaal gebruik maken van de expertise en middelen om ons onderwijs voor elke leerling zo effectief mogelijk te laten zijn.
• Voordelen van combinatiegroep (samenwerken en samen leren) én van homogene groep (alle aandacht voor 1 jaargroep tijdens de instructie) worden gecombineerd.
• Inspanningen en handen in de klas worden effectiever ingezet door instructiemomenten te delen.
• Er is meer tijd voor individuele begeleiding.
• Gezamenlijke verantwoording voor voorbereiding, instructie en werkbegeleiding.
 
In het schema hieronder kunt u zien hoe het unitwerken er nu uit ziet. De aantallen kinderen zijn een voorbeeld. In de werkelijke situatie varieert het totaal aantal kinderen per unit tussen de 70 en 90. Het principe blijft uiteraard hetzelfde.
 
De kinderen zitten in een stamgroep. Dit is een combinatiegroep (in dit voorbeeld 5/6 H, 5/6 I en 5/6 J). De leerkracht(en) van deze stamgroep is het aanspreekpunt voor ouders.
Tijdens de instructie en het zelfstandig werken wordt de groep opgedeeld in een 5a, 5b, 6a en 6b groep, volgens onderstaand schema.
 
unitknipsel.JPG
In twee lokalen wordt instructie gegeven aan een relatief kleine groep kinderen. In het derde lokaal wordt er zelfstandig gewerkt door de rest van de kinderen. Ook werken er kinderen op werkplekken op de gang en in de tussenruimtes.

Er wordt volgens rooster gewerkt en door gewisseld, zodat alle kinderen afwisselend instructie krijgen of zelfstandig de stof verwerken. Tijdens het zelfstandig werken is er uiteraard een leerkracht voor de begeleiding van de kinderen en het beantwoorden van vragen.
 
Het werken in deze unitstructuur wordt gedurende de schooljaren opgebouwd. Zo wordt er in unit 1/2 twee ochtenden op deze manier gewerkt en in unit 7/8 iedere dag.
 
Dit betekent in de praktijk:
• Leerkrachten geven 2x dezelfde instructie achter elkaar (minder voorbereiding)
• Instructiegroepen zijn klein, zelfstandig werken groep is groot
• Iedere leerkracht geeft elk blok andere vakken
• Veel overleg en samenwerking
• Iedere leerkracht geeft les aan alle kinderen uit de unit: gedeelde verantwoordelijkheid!
• Leerkracht is aanspreekpunt van stamgroep, maar in principe kan iedere leerkracht aangesproken worden
 
Waarom zijn wij zo enthousiast over het unitwerken?
• Samen weten we meer dan één!
• Instructiemomenten met meer aandacht voor leerlingen.
• De leerkrachten leren van elkaar en kunnen elkaar aanvullen
• Stimuleren van en steunen op elkaar
• Leerlingen krijgen de mogelijkheid een band op te bouwen met verschillende leerkrachten en leerlingen
• Groeiend eigenaarschap en planvaardigheid van de leerlingen
• Groeiend probleemoplossend vermogen van de leerlingen
 
Heeft u nog vragen?
U bent altijd van harte welkom om uw vragen over onze manier van werken te komen stellen op school!
Gedurende ieder schooljaar wordt u in de gelegenheid gesteld om een kijkje te komen nemen in de units tijdens de lessen, zodat u zult zien hoe de praktijk eruit ziet.
 
Nieuws
  • Nieuwsbrief nummer 11 is uit
  • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
  • Analyse tevredenheidsonderzoek
 
meer nieuws
Agenda
  • 16 augustus
    zomervakantie

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl